Um ENIC/NARIC

Íslenska ENIC/NARIC upplýsingaskrifstofan veitir upplýsingar um mat á námi með tilliti til inntökuskilyrða í háskóla. Skrifstofan starfar samkvæmt ákvæðum greinar IX.2 í Lissabonsamningnum um viðurkenningu á menntun og hæfi að því er varðar æðra skólatig á Evrópusvæðinu. (Lisbon, 11.IV.1997) Mat á starfsréttindum (professional recognition) fer fram hjá fagráðuneytum undir umsjón mennta- og menningarmálaráðuneytis. ENIC/NARIC upplýsingaskrifstofa Íslands tekur ekki ákvarðanir um mat á námi, heldur veitir leiðbeiningar og ráðgjöf þar um.

ENIC stendur fyrir European Network of Information Centres Evrópuráðsins og UNESCO. NARIC stendur fyrir National Academic Recognition Information Centres Evrópusambandsins.

ENIC/NARIC skrifstofur eru starfræktar í þeim löndum sem aðeild eiga að samningnum og eiga þær með sér náið samstarf. (sjá www.enic-naric.net). Einnig hafa norrænu ENIC/NARIC skrifstofurnar með sér sérstakt samstarfsnet. (sjá www.norric.org)